MediMedia Logo

Medi Media - medicinsk utbildningsfilm AB

Att både vilja och kunna berätta en "historia", så att någon lyssnar, ser vi som vår viktigaste uppgift.

Ett pedagogiskt innehåll och kvalité genom alla led, är vår viktigaste ledstjärna. Ett nära samarbete med duktiga yrkespersoner, kvinnor som män, för att kunna förverkliga olika produktions-idéer är därför naturligt. Bland våra partners finns författare, filmfotografer, redigerare, illustratörer, översättare, speakers, ljudtekniker samt specialister inom web och multimedia-teknik.

Vill du kontakta oss under tiden kan du nå oss på telefon, via e-post med länken nedan eller vanlig post.

Binero